Marina bei Omega  (Porty i przystanie)

Sienkiewicza 24 Iława

Marina bei Omega
telefon

648... die Telefonnummer

Sprich: Das Angebot habe ich auf der Webseite Mazury.com gefunden

Im Angebot des Hafens stehen:

 • Permanente Yachtstandkarten für die Sommerzeit (Monate Mai – September)
 • Überwinterung der Yachten: unter der Plane im Freien oder in der Halle
 • Marina – Anlegebrücken mit Liegeplätzen für etwa 100 Yachten
 • Sicheres Anlegen der Boote an Stegen, die mit Energie Strom und Trinkwasser ausgestattet sind
 • Sanitäranlagen mit Trinkwasser, Duschen, Geschirrabwaschraum
 • Parkplatz (Auch versicherte Auto-Lagerung), Parkplatz für Bootanhänger
 • Nachrüstung von Yachten auf Bestellung
 • Bootsbauwerkstatt
 • Bootsbaudienstleistungen, Wartung, Yachtgebäudereparatur 
 • Transport von Booten und Kanus über das ganze Land
 • In der Nähe (ca. 100 m) ist eine saisonale Wassertankstelle
 • WiFi auf dem ganzen Gelände

Zahl von Seitenbesuchen: - seit - (heute -)

www:

Charters in diesem Hafen

Restaurants in der Umgebung

schließenmehr sehen

Abkürzung:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."