Truppenübungsplatz - Park mit militärischen Attraktionen  (Erholung)

 7/1 Parcz

Truppenübungsplatz - Park mit militärischen Attraktionen
telefon

661... die Telefonnummer

Sprich: Das Angebot habe ich auf der Webseite Mazury.com gefunden

Truppenübungsplatz - Der Park mit militärischen Attraktionen ist ein Ort, wo Sie in Militärfahrzeugen aus verschiedenen Epochen eine Fahrt machen können. Wir bieten Ihnen auch Quadfahrten, Off-road, Airsoftspiele und geschlossene Gruppenveranstaltungen.

Zu der Kraftfahrzeugensammlung unseres Parks mit militärischen Attraktionen gehören: der Truppentransportpantzer OT-64 SKOT, der Spähpanzer BRDM-2, Der UAZ 469, Lastkraftwagen Lublin 51, eine Replik des aus dem Zweiten Weltkrieg stammenden Sonderkraftfahrzeugs SdKFz247b, eine Replik des sowjetischen Transportpanzers BTR, Motorräder mit Beiwagen. Wir empfehlen auch Ihnen unsere Militärküche, wo Sie solche Militärspezialitäten wie Erbsensuppe oder Bigos (polnischer Krauttopf) probieren können.   Historische Ausflüge Zu den Attraktionen unseres Truppenübungsplatz gehören die auf Ihren Wunsch organisierten  historischen Ausflüge zu den aus dem Zweiten Weltkrieg stammenden Feldquartieren in Masuren. Unter anderen können Sie besichtigen: - Führerhauptquartier Wolfsschanze in Gierłoż. - Feldquartier des Chefs Reichskanzlei Heinrich Lammers in Radzieje bei Węgorzewo. - Den aus 17. Jahrhundert stammende Palast der Familie von Lehndorf in Sztynort, die ehemalige Quartier des...

www:

Nach dem Angebot fragen

Aufenthalt: do:
Sicherheitscode: Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie
Personen: Zimmer:
Name und Vorname:
Telefon:
E-Mail:

Abkürzung:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."