Naturlehrpfad Łuknajno-See-Naturschutzgebiet  (Spazierrouten)

  Mikołajki

Naturlehrpfad Łuknajno-See-Naturschutzgebiet
telefon

742... die Telefonnummer

Sprich: Das Angebot habe ich auf der Webseite Mazury.com gefunden

Der See Łuknajno schafft ein einzigartiges Naturschutzgebiet zum Schutz der äußerst zahlreichen Kolonien Höckerschwäne.

Masuren Landschaftspark Das Naturschutzgebiet Łuknajno See ist ein Teil des Masuren Landschaftsparks, der in dem natürlich reichsten Teil von Johannisburger Heide erstellt wurde, die Großes Knieja genannt wird. Zu Einzigartigkeit der Johannisburger Heide zählt man den mäandernden Fluss Krutynia, wo Sie Kanusport treiben können; geheimnisvolle Waldseen; in Nebel eingehüllte Wiesen; seltene Arten von Pflanzen und Tieren ... Nichts wurde hier künstlich angeordnet, arrangiert oder ausgedacht. Sie fühlen hier... die ursprüngliche Wildheit der Natur.   UNESCO-Biosphärenreservat von der Ramsar-Konvention abgedeckt. Der Łuknajno-See liegt östlich von Mikołajki und nördlich von dem Śniadrwy-See. Es schafft ein einzigartiges Naturschutzgebiet zum Schutz der äußerst zahlreichen Kolonien Höckerschwäne. Aus diesem Grund fällt Łuknajno-See mit den umliegenden Röhrichten und Wiesen seit 1977 unter den internationalen Schutz als UNESCO-Biosphärenreservat und UNESCO-Weltnaturerbe und wird...

www:

Abkürzung:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."