Ścieżka Rezerwat Pupy  (Spazierrouten)

  Spychowo

Ścieżka Rezerwat Pupy

Pupy Spychowo to niewielka wieś położona w powiecie szczycieńskim w gminie Świętajno na Mazurach. Jej niemiecka nazwa używana do 1945 r. to Puppen, od staropruskiego pupele, oznaczającego "bób" lub "groch". Natomiast Puppen w języku niemieckim oznacza słowo "lalki". W 1946 r. niemiecką nazwę Puppen zmieniono na polską Pupy. Swoją drogą zabawne tłumaczenie. W 1960 r. na wniosek mieszkańców, którzy nie chcieli mieszkać w Pupach, zmieniono nazwę wsi na Spychowo. Niejeden turysta mylnie uważa, że stamtąd wywodził się bohater powieści "Krzyżacy" Henryka Sienkiewicza - Jurand ze Spychowa. A Jurand wywodził się z miejscowości "Spychów" a nie "Spychowo". Jednak nie ma to żadnego znaczenia, bowiem Sienkiewicz nie umieścił akcji swojej powieści w istniejących miejscowościach. Nazwa "Pupy" została jednak zachowana dzięki leśnikom, którym szkoda było historycznej nazwy i pobliskiemu rezerwatowi nadali miano "Pupy". Leśny rezerwat przyrody "Pupy" Rezerwat powstał w 1995 r. Chroni...

www:

Restaurants in der Umgebung

schließen

Abkürzung:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."