Szlak tatarski  (Spazierrouten)

  Szczytno

Szlak tatarski

Tu rozbrzmiewa muzyka Klenczona Szczytno jest mazurskim miastem kojarzonym gprzede wszystkim z Krzysztofem Klenczonem, liderem Czerwonych Gitar. Klenczon urodził sie w Pułtusku, ale jego rodzina przeniosła się do Szczytna w 1945 r. To właśnie tam został pochowany w 1981 r., w grobie rodzinnym. Grób Klenczona jest jednym z punktów często odwiedzanych przez turystów. Od 2005 roku co roku w Szczytnie odbywa się Ogólnopolski Konkurs Piosenki im. Krzysztofa Klenczona. Impreza stała się największą atrakcją Dni i Nocy Szczytna. Tatarskim szlakiem Nazwa szlaku pochodzi od Tatarów, którzy jesienią 1656 r. przechodzili tamtędy, dopuszczając się grabierzy. Szlak rozpoczyna się w Szczytnie, prowadzi wzdłuż rzeki Wałpuszy, w okolicach jeziora Marksoby, przez osadę Krawno i kończy się w Babiętach. Jego długość to ok. 28 km. Szlak "szbiega się z innymi: szlakiem Juranda i szlakiem im. Melchiora Wańkowicza Zwiedzanie zaczynamy w szczycieńskim Muzeum Mazurskim , które powstało w 1945 r....

www:

Restaurants in der Umgebung

schließenmehr sehen

Unterkünfte in der Gegend

schließen

Abkürzung:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."