Trasy biegowe w Wiosce Narciarskiej Wiartel  (Spazierrouten)

Wiartel 6b Pisz

Trasy biegowe w Wiosce Narciarskiej Wiartel
telefon

517... die Telefonnummer

Sprich: Das Angebot habe ich auf der Webseite Mazury.com gefunden

W jedności siła Wioska Narciarska Wiartel powstała dzięki wspólnie dobrze wykonanej pracy samorządowców z Pisza z Towarzystwem Narciarskim „Biegówki-Wiartel” oraz Nadleśnictwem Pisz. Jej siedziba to właśnie wieś Wiartel leżąca w gminie Pisz. Po sukcesie, jakim okazało się powstanie Wioski, rozpoczęto realizację drugiego projektu, który też zakończył się sukcesem. Dzięki temu projektowi w Wiosce Wiartel organizowane są pozaszkolne zajęcia sportowe. Biegi narciarskie Biegi narciarskie to jeden z ciekawszych sportów zimowych. Wraz ze skokami narciarskimi oraz kombinacją norweską (połączenie biegów i skoków) należą do rodziny sportów narciarstwa klasycznego. Nie ma żadnych przeszkód, aby uprawiać biegi narciarskie niezawodowo, czyli po prostu jako hobby. Takie piesze wycieczki na nartach angażują wszystkie główne partie mięśni. Dzieki niemu spala się też dużo kalorii. To świetna rekomendacja! Wielka Knieja Wiosna Narciarska Wiartel położona jest w Puszczy Piskiej, zwanej...

www:

Abkürzung:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."